fbpx

Historie MBA

Jaká je historie studia MBA?

Titul Master of Business Administration je dnes synonymem pro obchodní znalosti, manažerské dovednosti a rychlý kariérní postup, ale jaká je historie titulu MBA?

Titul MBA má za sebou dlouhou historii, neboť byl zaveden již před více než 100 lety na počátku 20. století. V reakci na rychle se globalizující a industrializující svět viděly univerzity na trhu mezeru po absolventech, kteří by měli ucelený přehled o fungování podniku.

A tato poptávka zatím nepolevuje. Přestože se titul MBA v průběhu let vyvíjel, zůstává nejoblíbenějším postgraduálním manažerským titulem, který je respektován zaměstnavateli a nabízen obchodními školami po celém světě.

Zde je vše, co potřebujete vědět o historii MBA, od jeho počátků až po současnost.

Kde a kdy vzniklo první studium MBA?

MBA má své kořeny ve Spojených státech, přesněji v Bostonu ve státě Massachusetts. Tento titul byl poprvé zaveden v roce 1908 na Harvard University Graduate School of Administration (nyní Harvard Business School) jako reakce na poptávku tamních společností.

Na počátku 20. století probíhala ve Spojených státech rychlá industrializace. Firmy přenášely výrobní procesy na stroje a rychlý růst, který to umožňovalo, znamenal, že tyto podniky potřebovaly nový typ pracovníků formálně vzdělaných v nejlepších finančních a manažerských dovednostech.

Vůbec první program MBA na Harvardu trval dva roky a navštěvovalo jej 80 studentů, které učilo 15 vyučujících.

Studijní program byl založen na průkopnickém výzkumu Fredericka Winslowa Taylora, amerického inženýra, který stál v čele úsilí o zlepšení efektivity průmyslu prostřednictvím nově vzniklé disciplíny „management řízení“.

Co předcházelo studiu MBA?

Přestože Harvard byl první univerzitou, která nabídla titul MBA, koncept formálního obchodního vzdělávání se v Evropě objevil již téměř o století dříve. První obchodní škola na světě, Ecole Spéciale de Commerce et d’Industrie (dnes známá jako ESCP Business School), byla založena v Paříži ve Francii v roce 1819. Teprve později v tomto století začaly Spojené státy následovat tento příklad, když byla v roce 1881 založena Wharton School na Pensylvánské univerzitě.

Škola je pojmenována po americkém podnikateli a průmyslníkovi Josephu Whartonovi, jehož cílem bylo připravit mladé absolventy vysokých škol pro rozvíjející se podnikatelské prostředí v USA.

Před založením Wharton School se manažerská praxe a základy podnikání v USA vyučovaly prostřednictvím učňovských oborů, během nichž se mladí odborníci učili v praxi bez jakéhokoli teoretického základu.

Prvním programem nabízeným na Whartonu byl bakalářský program v oblasti financí a po vzoru Harvardu byl nakonec v roce 1921 založen Wharton MBA.

Jak se vyvíjelo studium MBA ve 20. století?

Po Harvardu a Whartonu vzniklo v rychlém sledu mnoho nejznámějších amerických programů MBA. Stanford Graduate School of Business byla jednou z prvních obchodních škol na západním pobřeží a první studenty MBA přijala krátce po svém založení v roce 1925. Chicagská Booth School of Business zahájila svůj vlastní program MBA v roce 1935, zatímco nedávno založená Kellogg School of Management na Northwestern University vytvořila program MBA v roce 1920.

Jak se titul MBA stával populárnějším, začaly vznikat různé možnosti. V roce 1943 se Chicago Booth stala první školou, která nabídla program Executive MBA, zaměřený na pracující profesionály v pozdějším věku. První neamerický program MBA byl založen v roce 1948 na Richard Ivey School of Business na University of Western Ontario v Kanadě. Jen o rok později se první MBA mimo Severní Ameriku zapsal na jihoafrickou University of Pretoria.

Trvalo o něco déle, než se MBA dostalo do Evropy. V roce 1957 byl první evropský titul MBA nabízen na INSEAD ve Fontainebleau ve Francii. MBA na INSEAD je také vůbec prvním jednoletým programem, který je dodnes běžnější v Evropě než v USA.

V čem jsou dnešní studijní programy MBA jiné?

Jedním z klíčových rozdílů mezi dřívějšími programy MBA a jejich moderní podobou je typ přijímaných osob.

První tituly MBA byly určeny pouze mužům, což odráželo omezenou roli, kterou ženy v té době obecně mohly hrát ve světě podnikání.

Až do roku 1974 nemohly ženy v USA získat ani kreditní kartu bez mužského spolupodpisu. Harvard Business School začala přijímat ženy v roce 1959, zatímco v Evropě INSEAD přijal první studentku v roce 1967. 

Změnila se také úroveň pracovních zkušeností, které uchazeči o titul MBA vyžadují. Když byl titul MBA poprvé zaveden, studovali jej především čerství absolventi bakalářského studia bez jakýchkoli pracovních zkušeností.

Ačkoli základní účel studia MBA je dnes stejný jako v roce 1908 – poskytnout ucelené manažerské vzdělání – osnovy studia MBA se vyvíjely spolu s měnícím se podnikatelským prostředím.

Jaká je budoucnost studia MBA?

Jen v Evropě je nyní na výběr z více než tisíce programů MBA. Po pandemii koronaviru, která donutila programy MBA po celém světě uzavřít kampusy a přejít na virtuální výuku, jsou stále populárnější online a hybridní programy. V roce 2020 vzrostl počet přihlášek do online programů MBA o 44 %.

I na pracovišti hledají zaměstnavatelé přizpůsobivé odborníky, kteří si poradí s hybridním prostředím a nečekanými změnami. Aby se absolventi na toto prostředí připravili, musí se programy MBA rychle přizpůsobit.

Ačkoli má studium MBA dlouhou a zavedenou historii, jeho úspěch z velké části spočívá v tom, že je schopno se znovu vyvíjet, přizpůsobovat se technologickému rozvratu a měnícím se požadavkům studentů i zaměstnavatelů a otevírat kariérní příležitosti ambiciózním odborníkům po celém světě.

Proč studovat na OBEI?

Na OBEI respektujeme historii programů MBA a snažíme se na ní navázat. Jsme velmi progresivní a novátorští. Jako první v ČR jsme nabídli kompletně online individuální studium MBA. Nebojíme se inovací a náš studijní program je jako jeden z mála velmi komplexní a obsáhlý. Neustále vylepšujeme naše studijní materiály, dnešní velmi rychlá doba si to žádá. Přečtěte si více o námi nabízeném studiu online MBA.